ثبت نام !!! ی !!! آزاد 96 رشته مدیریت بازرگانی  

درخواست حذف این مطلب
ثبت نام !!! ی !!! آزاد 96 رشته مدیریت بازرگانی . ثبت نام !!! ی !!! آزاد  امسال بدلیل تفاوت های بالایی که با سال قبل دارد بسیاری از داوطلبان را دچاره استرس کرده است. سوالات مختلفی در ذهن داوطلبان وجود دارد سوالاتی مانند: متابع کنکور !!! ی !!! آزاد 96 کدام ها هستند ، زمان ثبت نام !!! ی !!! آزاد 96 چه زمانی است؟ و... ثبت نام !!! ی !!! آزاد 96 تفاوت عمده ای که با ثبت نام !!! ی !!! آزاد 95 دارد این است که امسال ثبت نام کنکور !!! ی !!! آزاد  ادغام می باشد. یعنی به این صورت که ابتدا دا

ادامه مطلب  

ثبت نام !!! ی 96 رشته مدیریت بازرگانی  

درخواست حذف این مطلب
ثبت نام !!! ی 96 رشته مدیریت بازرگانی . ثبت نام !!! ی  امسال بدلیل تفاوت های بالایی که با سال قبل دارد بسیاری از داوطلبان را دچاره استرس کرده است. سوالات مختلفی در ذهن داوطلبان وجود دارد سوالاتی مانند: متابع کنکور !!! ی 96 کدام ها هستند ، زمان ثبت نام !!! ی 96 چه زمانی است؟ و... ثبت نام !!! ی 96 تفاوت عمده ای که با ثبت نام !!! ی 95 دارد این است که امسال ثبت نام کنکور !!! ی  ادغام می باشد. یعنی به این صورت که ابتدا داوطلب ثبت نام کنکور !!! ی 96 را انجام می دهد و در کنکور

ادامه مطلب  

ثبت نام کارشناسی ارشد !!! آزاد 96 رشته مدیریت بازرگانی  

درخواست حذف این مطلب
ثبت نام کارشناسی ارشد !!! آزاد 96 رشته مدیریت بازرگانی . ثبت نام کارشناسی ارشد !!! آزاد امسال بدلیل تفاوت های بالایی که با سال قبل دارد بسیاری از داوطلبان را دچاره استرس کرده است. سوالات مختلفی در ذهن داوطلبان وجود دارد سوالاتی مانند: منابع کنکور کارشناسی ارشد !!! آزاد 96 کدام ها هستند ، زمان ثبت نام کارشناسی ارشد !!! آزاد 96 چه زمانی است؟ و... ثبت نام کارشناسی ارشد !!! آزاد 96 تفاوت عمده ای که با ثبت نام کارشناسی ارشد !!! آزاد 95 دارد این است که امسال ثبت نا

ادامه مطلب  

ثبت نام کارشناسی ارشد 96 رشته مدیریت بازرگانی  

درخواست حذف این مطلب
ثبت نام کارشناسی ارشد 96 رشته مدیریت بازرگانی . ثبت نام کارشناسی ارشد امسال بدلیل تفاوت های بالایی که با سال قبل دارد بسیاری از داوطلبان را دچاره استرس کرده است. سوالات مختلفی در ذهن داوطلبان وجود دارد سوالاتی مانند: متابع کنکور کارشناسی ارشد 96 کدام ها هستند ، زمان ثبت نام کارشناسی ارشد 96 چه زمانی است؟ و... ثبت نام کارشناسی ارشد 96 تفاوت عمده ای که با ثبت نام کارشناسی ارشد 95 دارد این است که امسال ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ادغام می باشد. یعنی ب

ادامه مطلب  

ثبت نام !!! ی !!! آزاد 96 رشته مدیریت بازرگانی  

درخواست حذف این مطلب
ثبت نام !!! ی !!! آزاد 96 رشته مدیریت بازرگانی . ثبت نام !!! ی !!! آزاد  امسال بدلیل تفاوت های بالایی که با سال قبل دارد بسیاری از داوطلبان را دچاره استرس کرده است. سوالات مختلفی در ذهن داوطلبان وجود دارد سوالاتی مانند: متابع کنکور !!! ی !!! آزاد 96 کدام ها هستند ، زمان ثبت نام !!! ی !!! آزاد 96 چه زمانی است؟ و... ثبت نام !!! ی !!! آزاد 96 تفاوت عمده ای که با ثبت نام !!! ی !!! آزاد 95 دارد این است که امسال ثبت نام کنکور !!! ی !!! آزاد  ادغام می باشد. یعنی به این صورت که ابتدا دا

ادامه مطلب  

ثبت نام !!! ی 96 رشته مدیریت بازرگانی  

درخواست حذف این مطلب
ثبت نام !!! ی 96 رشته مدیریت بازرگانی . ثبت نام !!! ی  امسال بدلیل تفاوت های بالایی که با سال قبل دارد بسیاری از داوطلبان را دچاره استرس کرده است. سوالات مختلفی در ذهن داوطلبان وجود دارد سوالاتی مانند: متابع کنکور !!! ی 96 کدام ها هستند ، زمان ثبت نام !!! ی 96 چه زمانی است؟ و... ثبت نام !!! ی 96 تفاوت عمده ای که با ثبت نام !!! ی 95 دارد این است که امسال ثبت نام کنکور !!! ی  ادغام می باشد. یعنی به این صورت که ابتدا داوطلب ثبت نام کنکور !!! ی 96 را انجام می دهد و در کنکور

ادامه مطلب  

ثبت نام کارشناسی ارشد !!! آزاد 96 رشته مدیریت بازرگانی  

درخواست حذف این مطلب
ثبت نام کارشناسی ارشد !!! آزاد 96 رشته مدیریت بازرگانی . ثبت نام کارشناسی ارشد !!! آزاد امسال بدلیل تفاوت های بالایی که با سال قبل دارد بسیاری از داوطلبان را دچاره استرس کرده است. سوالات مختلفی در ذهن داوطلبان وجود دارد سوالاتی مانند: منابع کنکور کارشناسی ارشد !!! آزاد 96 کدام ها هستند ، زمان ثبت نام کارشناسی ارشد !!! آزاد 96 چه زمانی است؟ و... ثبت نام کارشناسی ارشد !!! آزاد 96 تفاوت عمده ای که با ثبت نام کارشناسی ارشد !!! آزاد 95 دارد این است که امسال ثبت نا

ادامه مطلب  

ثبت نام کارشناسی ارشد 96 رشته مدیریت بازرگانی  

درخواست حذف این مطلب
ثبت نام کارشناسی ارشد 96 رشته مدیریت بازرگانی . ثبت نام کارشناسی ارشد امسال بدلیل تفاوت های بالایی که با سال قبل دارد بسیاری از داوطلبان را دچاره استرس کرده است. سوالات مختلفی در ذهن داوطلبان وجود دارد سوالاتی مانند: متابع کنکور کارشناسی ارشد 96 کدام ها هستند ، زمان ثبت نام کارشناسی ارشد 96 چه زمانی است؟ و... ثبت نام کارشناسی ارشد 96 تفاوت عمده ای که با ثبت نام کارشناسی ارشد 95 دارد این است که امسال ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ادغام می باشد. یعنی ب

ادامه مطلب  

هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال؛  

درخواست حذف این مطلب
  تثبیت جایگاه شاگردان /ادامه روند ش !!! ت ناپذیری پرسپوليس در لیگ برتر روز اول از هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال ایران با انجام چهار دیدار آغاز شد، مهمترین دیدار تیم پیکان و پرسپوليس بود که با تساوی بدون گل پایان یافت. به گزارش گروه ورزش باشگاه خبرنگاران؛روز اول از هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال ایران با انجام چهار دیدار آغاز شد که در مهمترین دیدار تیم فوتبال پیکان میزبان تیم پرسپوليس بود.    

ادامه مطلب  

ثبت نام !!! ی !!! آزاد 96 رشته مدیریت بازرگانی  

درخواست حذف این مطلب
ثبت نام !!! ی !!! آزاد 96 رشته مدیریت بازرگانی . ثبت نام !!! ی !!! آزاد  امسال بدلیل تفاوت های بالایی که با سال قبل دارد بسیاری از داوطلبان را دچاره استرس کرده است. سوالات مختلفی در ذهن داوطلبان وجود دارد سوالاتی مانند: متابع کنکور !!! ی !!! آزاد 96 کدام ها هستند ، زمان ثبت نام !!! ی !!! آزاد 96 چه زمانی است؟ و... ثبت نام !!! ی !!! آزاد 96 تفاوت عمده ای که با ثبت نام !!! ی !!! آزاد 95 دارد این است که امسال ثبت نام کنکور !!! ی !!! آزاد  ادغام می باشد. یعنی به این صورت که ابتدا دا

ادامه مطلب  

ثبت نام !!! ی 96 رشته مدیریت بازرگانی  

درخواست حذف این مطلب
ثبت نام !!! ی 96 رشته مدیریت بازرگانی . ثبت نام !!! ی  امسال بدلیل تفاوت های بالایی که با سال قبل دارد بسیاری از داوطلبان را دچاره استرس کرده است. سوالات مختلفی در ذهن داوطلبان وجود دارد سوالاتی مانند: متابع کنکور !!! ی 96 کدام ها هستند ، زمان ثبت نام !!! ی 96 چه زمانی است؟ و... ثبت نام !!! ی 96 تفاوت عمده ای که با ثبت نام !!! ی 95 دارد این است که امسال ثبت نام کنکور !!! ی  ادغام می باشد. یعنی به این صورت که ابتدا داوطلب ثبت نام کنکور !!! ی 96 را انجام می دهد و در کنکور

ادامه مطلب  

ثبت نام کارشناسی ارشد !!! آزاد 96 رشته مدیریت بازرگانی  

درخواست حذف این مطلب
ثبت نام کارشناسی ارشد !!! آزاد 96 رشته مدیریت بازرگانی . ثبت نام کارشناسی ارشد !!! آزاد امسال بدلیل تفاوت های بالایی که با سال قبل دارد بسیاری از داوطلبان را دچاره استرس کرده است. سوالات مختلفی در ذهن داوطلبان وجود دارد سوالاتی مانند: منابع کنکور کارشناسی ارشد !!! آزاد 96 کدام ها هستند ، زمان ثبت نام کارشناسی ارشد !!! آزاد 96 چه زمانی است؟ و... ثبت نام کارشناسی ارشد !!! آزاد 96 تفاوت عمده ای که با ثبت نام کارشناسی ارشد !!! آزاد 95 دارد این است که امسال ثبت نا

ادامه مطلب  

ثبت نام کارشناسی ارشد 96 رشته مدیریت بازرگانی  

درخواست حذف این مطلب
ثبت نام کارشناسی ارشد 96 رشته مدیریت بازرگانی . ثبت نام کارشناسی ارشد امسال بدلیل تفاوت های بالایی که با سال قبل دارد بسیاری از داوطلبان را دچاره استرس کرده است. سوالات مختلفی در ذهن داوطلبان وجود دارد سوالاتی مانند: متابع کنکور کارشناسی ارشد 96 کدام ها هستند ، زمان ثبت نام کارشناسی ارشد 96 چه زمانی است؟ و... ثبت نام کارشناسی ارشد 96 تفاوت عمده ای که با ثبت نام کارشناسی ارشد 95 دارد این است که امسال ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ادغام می باشد. یعنی ب

ادامه مطلب  

پرسش مهر امسال آغازگر نهضت فرهنگی و هنری  

درخواست حذف این مطلب
پرسش مهر امسال آغازگر نهضت فرهنگی و هنری برای جامعه عاری از خشونت است فرهاد قاسم پور در گفت و گو با پانا اظهار کرد:  سوال رئیس جمهور محترم و شمند کشورمان در پرسش مهر امسال دارای 5بخش اساسی است و پاسخ هر کدام از این بخش ها می تواند موضوع ارائه آثار فرهنگی وهنری گوناگونی باشد . وی با بیان اینکه دانش آموزان و همکاران گرامی در 12 رشته مختلف فرهنگی و هنری دربخش های آوایی ،نمایشی ،دستی و تجسمی ،آفرینش های ادبی،رسانه و فضای مجازی و پژوهشی می توانند به

ادامه مطلب  

تعطیلی مدارس در 8 آذر 95  

درخواست حذف این مطلب
آیا مدارس فردا شنبه 6 آذر 95 تعطیل است؟,آیا شنبه 6 آذر 95 مدارس تعطیل است؟,وضعیت تعطیلی مدارس مازندران شنبه 6 آذر 95, آیا فردا شنبه مدارس گلستان تعطیل است؟,وضعیت تعطیلی مدارس مازندران بر اثر سرما شنبه 6 آذر 95, آیا فردا شنبه مدارس تهران تعطیل است؟,شنبه 6 آذر 95 مدارس تعطیل است یا نه ,آیا دوشنبه 6 آذر 95 مدارس گلستان مازندران تعطیل است؟ ,آیا دوشنبه تعطیل است؟,وضعیت تعطیلی مدارس تهران شنبه 6 آذر 95 ,آیا شنبه مدارس تعطیل است؟,اطلاعیه تعطیلی مدارس 6 آذر 

ادامه مطلب  

نتایج هفته پنجم لیگ دسته اول امید کشور گروه نخست فصل 96 / 95  

درخواست حذف این مطلب
نتایج هفته پنجم  پنج شنبه 4 / 9 / 95 فجرشهید سپاسی شیراز 1 - 1 البدر بندر کنگ ایران جوان بوشهر 1 - 0 فولاد یزد گل گهر سیرجان 0 - 1 پارس جنوبی جم پرسپوليس شیراز 1 - 1 توحید بوشهر ج !!! : ردیف نام تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز 1 پارس جنوبی جم 5 5 - - 11 0 11 15 2 البدربندر کنگ 5 3 2 - 10 4 6 11 3 فجرشهید سپاسی شیراز 5 2 2 1 7 5 2 8 4 گل گهرسیرجان 5 2 1 2 8 6 2 7 5 ایرانجوان بوشهر 5 1 1 3 1 9 8 - 4 6 فولاد یـــزد 5 - 3 2 2 4 2 - 3 7 توحید بوشهر 5 - 3 2 3 8 5 - 3 8 پرسپوليس شیراز 5 - 2 3 2 8 6 - 2 برنامه

ادامه مطلب  

برنامه هفته دهم لیگ برتر نوجوانان وجوانان استان بوشهر 96 / 95  

درخواست حذف این مطلب
برنامه هفته نهم لیگ برتر نوجوانان استان بوشهر شماره بازی روز تاریخ مسابقات زمان ورزشگاه 37 پنج شنبه 11 / 9 / 95 پارس برازجان - استقلال بوشهر 15 : 14 تختی برازجان 38 * * انرژی پارس جنوبی جم - خلیج فارس پنبه ریز 30 : 10 !!! جم 39 * * مجتمع گاز پارس جم - ایرانجوان بوشهر * !!! جم 40 !!! 5 / 9 / 95 ان عالیشهر - مرصاد سنا خورموج 30 : 12 !!! چغادک  استراحت : ان گناوه   برنامه معوقه  و برنامه هفته دهم لیگ برتر فوتبال جوانان استان بوشهر: شماره بازی روز تاریخ بازی مسابقات زمان ورزشگاه 44 !!

ادامه مطلب  

برنامه هفته نهم لیگ برتر جوانان ونوجوانان فوتبال استان بوشهر  

درخواست حذف این مطلب
برنامه هفته نهم لیگ برتر نوجوانان استان بوشهر شماره بازی روز تاریخ مسابقات زمان ورزشگاه 33 پنج شنبه 4 / 9 / 95 انرژی پارس جنوبی جم - ان گناوه 30 : 14 !!! جم 34 * * پارس برازجان - مرصاد سنا خورموج * تختی برازجان 35 * * ان عالیشهر - ایرانجوان بوشهر * !!! چغادک 36 !!! 5 / 9 / 95 مجتمع گاز پارس جم - خلیج فارس پنبه ریزبوشهر 30 : 12 !!! جم  استراحت : استقلال بوشهر فهرست محرومین هفته نهم : محمد حسین مهر شماره 10 و علی یاری شیرخدا شماره 5 (استقلال بوشهر) علی رضا ماندگاری شماره 5 و محمدر

ادامه مطلب  

ج !!! برنامه هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال بزرگسالان استان بوشهر 96 / 95  

درخواست حذف این مطلب
  برنامه هفته یازدهم : شماره بازی روز تاریخ مسابقات زمان بازی ورزشگاه 61 یک شنبه 14 / 9 / 95 پتروشیمی جم خورموج - ان خورموج 30 : 14 تختی خورموج 62 * * استقلال بندر ریگ - پرسپوليس دیلم * شهید احمدزاده 63 * * توحید بوالخیر - پرسپوليس نوین برازجان * شهید جمادی دلوار 64 * * امید گناوه - ان بوشهر * شهید سراجی 65 * * پرسپوليس بنه گز - شاهین بندر عامری * !!! بنه گز 66 * * استقلال بنه گز - سیراف کنگان * شیرودی دیر توجه : پیرو رای صادره شماره 9 / 3351 / 361 تاریخ 26 / 8 / 95 کمیته انضباطی که با

ادامه مطلب  

خبر خوش برای پرسپولیسی‌ها!  

درخواست حذف این مطلب
خبر خوش برای پرسپوليسی‌ها! در ادامه این مطلب میفهمید که این خبر خوش چیه؟! با اتفاقی که در بازی پرسپوليس و پیکان رخ داد، شاید برای اولین بار در این فصل از روی اجبار هم شده باشد برانکو م ع راست خودش را از ابتدا در ترکیب قرار دهد. پرسپوليس روز !!! در تهران به مصاف ماشین سازی خواهد رفت. محمد انصاری، م ع وسط جوان این فصل پرسپوليس که در بازی با پیکان ا !!! اج شد هم نمی تواند تیمش را همراهی کند. از طرفی دست برانکو برای پست او در دفاع وسط خیلی خالی است. فقط پ

ادامه مطلب  

سرلشکر باقری: احتمال ایجاد پایگاه دریایی ایران در !!! و یمن  

درخواست حذف این مطلب
  رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: بیش از نیمی از سال گذشته، اما پولی که !!! ت داده ۲۰ درصد برنامه‌های امسال نیروهای مسلح است. !!! سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح صبح امروز در همایش گردهمایی فرماندهان مناطق دریایی که در ستاد نداجا برگزار شد، اظهار داشت: امروز داوطلبان زیادی برای حضور در صحنه دفاع از حرم در نیروی دریایی و دیگر نیروها وحود دارند که اگر فضا ایجاد شود، آماده جان فشانی هستند. باقری گفت: ارزی ‌های میدانی و بررسی‌های صورت گ

ادامه مطلب  

«شب یلدا»  

درخواست حذف این مطلب
  امسال شب یلدامون، خیلی مبارک و پر برکت هست،  اولا اینکه روز 30 آذر سالروز آغاز !!! ت و ولایت !!! زمان هست و دوما اینکه 1 دی سالروز ازدواج !!! !!! و حضرت خدیجه هست. ک شب یلدا بین دو تا عید افتاده، حس یلداتون مبارک  از همین حالا پیشاپیش اعیاد وپیشاپیش یلداتون مبارک. یادتونه پارسال از دوماه قبل از شب یلداتو شبکه های اجتماعی تبریک و شاد باش میومد ما ها هم بی توجه فوروارد میکردیم اما امسال هیچ خبری نیست نه پیشوازی نه تبریکی ..... میدونید چرا چون پارسال شب ی

ادامه مطلب  

رصد پیاده‌روی اربعین امسال از 650 کیلومتری کره‌زمین +تصاویر ‌ای  

درخواست حذف این مطلب
رصد پیاده‌روی اربعینرصد پیاده‌روی اربعین , «جیلین» برای اولین بار، روز اربعین امسال را سوژه رصد خود قرار داده است.در این تصاویر که بصورت اختصاصی در اختیار مشرق قرار گرفته است، ازدحامو تراکم جمعیت زائران در اطراف بارگاه مطهر !!! حسین (ع) و حضرت عباس (ع) دیده می‌شود.رصد پیاده‌روی اربعین تصویربرداری «جیلین» برای اولین بار روز اربعین (یکشنبه 30 آبان 95) را سوژه ع !!! ‌برداری قرار داده که این تصاویر به طور اختصاصی در اختیار مشرق قرار گرفته است. [

ادامه مطلب  

هی ای بابا  

درخواست حذف این مطلب
+اردکی تنها به روی آبه-این غم انگیزترین ح !!! غمگین شدن است +تن من مباد پرسپوليس باد( !!! بیرانوند) +فکر مارو !!! یدن دارن باهاش پز میدن +خود هم کله پاچه میخوره و نمیگه فلان بعد یه سری اینجا میگن بی رحمیه +آقا بخدا چند روزه موقعیت نوشتن پیش نیومده توروخدا حقوقمون رو قطع نکنید +آقا پروتز نکن لباتو آقا جون نکن

ادامه مطلب  

سه جایزه تالین برای سینمای ایران  

درخواست حذف این مطلب
  مراسم اختتامیه بیستمین جشنواره !!! « شب‌های سیاه تالین » شامگاه 6 آذر ماه با اختصاص یافتن سه جایزه به سینمای ایران پایان یافت. نرگس آبیار که امسال با !!! جدیدش « نفس » !!! سینمای ایران در بخش رقابتی اصلی این رویداد سینمایی بود، جایزه بهترین کارگردانی جشنواره « شب‌های سیاه تالین » در کشور استونی را دریافت کرد. همچنین نوید دانش نیز که با !!! « دوئت » در این رویداد سینمایی حاضر بود، دو جایزه بهترین !!! اول جشنواره و همچنین جایزه نتپک ( شبکه ارتقای سی

ادامه مطلب  

یه پست اول هفته ای!  

درخواست حذف این مطلب
سلام دوستانخوبید؟روز اول هفته تون بخیرچه خبرا؟همه چی خوبه؟ردیفه؟الهی که باشه....خب چهارشنبه پست گذاشتم.پس بریم سراغ پنجشنبه!پنجشنبه تا ساعت هفت و نیم خو دم.البته صد دفعه از ساعت شیش بیدار میشدم و ساعتو نگاه می !!! !کلا از شیش به بعد خوابم الکی بود!پاشدم و ساشا هم بیدار بود.بهش صبحونه دادم و خودمم دمنوش خوردم و رفتم باشگاه.تمرینامو انجام دادم.مربیم گفت دارم یه تغییرات اساسی تو تمرینات میدم.برنامه اش رو از شنبه بهت میدم تا اجرا کنی!بعده تمرین او

ادامه مطلب  

ایوبی درباره «سیانور» چه گفت؟!  

درخواست حذف این مطلب
حجت الله ایوبی:‌«سیانور» به دلیل برخورداری از ساختار قوی با استقبال مخاطبان همراه بود سلام...«حجت‌الله ایوبی» رییس سازمان سینمایی با بیان اینکه رویکرد سازمان سینمایی نسبت به سینمای مقاومت و سینمای دینی همواره یک رویکرد مثبت بوده است، اظهار داشت: اگر منصفانه !!! ‌های سینما را مشاهده کنیم، امسال یکی از سال‌های بسیار خوب برای سینمای مقاومت و سینمای دینی بوده است. رییس سازمان سینمایی گفت: !!! ‌هایی که امسال و سال گذشته در حوزه دینی، مقاومت و ا

ادامه مطلب  

ورزش بابادی ⬛️منصور پورحیدری /آن چروکهای عمیق  

درخواست حذف این مطلب
وداع با منصور پورحیدری؛ آن چروک‌های عمیقآن قریحه ناب به یاد آوردن بازی های منصور پورحیدری آسان نیست، دروازه بان نبود تا شیرجه هایش را دوره کنیم و مهاجم نبود تا به توصیف گشودن دروازه ها بپردازیم. م عان کناری معمولا با مجموعه تیم تعریف می شوند، با مهاجمان مقابل شان. او ستاره نبود و اصراری هم برای ستاره شدن نشان نداد و همیشه خودش را یکی از بازیکنان متعلق به تیم و مربی اش قلمداد کرد. حتی زمانی که با باشگاه تاج، قهرمان آسیا شد دور از هیجان های

ادامه مطلب  

آیا !!! 9 آذر 1395 میان تعطیلی تعطیل میشود؟  

درخواست حذف این مطلب
تقریباً ۲٬۰۲۰٬۰۰۰ نتیجه (۰٫۷۲ ثانیه) اگر امکان دارد آن را به فارسی رایانامه کنیدوضعیت تعطیلی مدارس 9 آذر 95 | آیا روز !!! تعطیل است؟ ...nemonesoal.blog.ir/.../وضعیت-تعطیلی-مدارس-9-آذر-95-آیا-روز-سه-شنبه-تعطیل-اس...برچسب ها: تعطیلی 9 آذر 95، تعطیلی !!! 9 آذر 95، تعطیلی روز !!! 9 آذر 95، آیا روز !!! تعطیل است؟، آیا روز !!! 9 آذر 95 تعطیل است، تعطیلی ...آیا !!! 9 آذر 95 مدارس تعطیل است؟ | جدید 95 | ع !!! , !!! ...kabironline.net/2016/11/27/سه-شنبه-9-آذر-مدارس-تعطیل-است؟/۱ ساعت پیش - ۲ روز پیش – تعطیل

ادامه مطلب  

ج !!! کامل لیگ برتر جام خلیج فارس تا پایان هفته ی دهم  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش کویرنگین در پایان هفته ی دهم تیم پرسپوليس با 22 امتیاز در صدر ج !!! و پس از آن تیم های تراکتورسازی و نفت تهران به ترتیب با 20 و 16 امتیاز رتبه های دوم و سوم را از آن خود کرده اند.همچنین تیم ماشین سازی تبریز با 6 امتیاز در انتهای ج !!! یعنی رتبه ی 16 قرار دارد.

ادامه مطلب