روشهای نوین تدریس  

درخواست حذف این مطلب
روش های نوین تدریستعریف روش: « روش در مقابل واژه ی لاتینی «متد » به کار می رود ، وواژه ی متد در فرهنگ فارسی « معین » و فرهنگ انگلیسی به فارسی «آریانپور »به :روش ، شیوه ،راه ،طریقه ، طرز ، اسلوب معنی شده است . به طور کلی «راه انجام دادن هر کاری » را روش گویند .روش تدریس نیز عبارت از راه منظم ،با قاعده و منطقی برای ارائه درس می باشد . تقسیم بندی روش تدریس : 1 ـ روشهای تاریخی 2 ـ روشهای نوین « صفوی ، ص 239، 1370)« اصطلاح تدریس ،اگر چه در متون علوم تربیتی مفه

ادامه مطلب  

روشهای نوین تدریس  

درخواست حذف این مطلب
روش های نوین تدریستعریف روش: « روش در مقابل واژه ی لاتینی «متد » به کار می رود ، وواژه ی متد در فرهنگ فارسی « معین » و فرهنگ انگلیسی به فارسی «آریانپور »به :روش ، شیوه ،راه ،طریقه ، طرز ، اسلوب معنی شده است . به طور کلی «راه انجام دادن هر کاری » را روش گویند .روش تدریس نیز عبارت از راه منظم ،با قاعده و منطقی برای ارائه درس می باشد . تقسیم بندی روش تدریس : 1 ـ روشهای تاریخی 2 ـ روشهای نوین « صفوی ، ص 239، 1370)« اصطلاح تدریس ،اگر چه در متون علوم تربیتی مفه

ادامه مطلب  

نمونه گزارش خاطره نویسی روز اول کارورزی  

درخواست حذف این مطلب
داستان اولین روز کارورزی من در مدرسه (مشاهده ی آزاد) ساعت ده و نیم صبح چهارشنبه با تحویل گرفتن دقیقه نودی مانتو شلوار فرم کارورزی ام از خیاطی سر کوچه که لباس هایم را بدون نوبت دوخته بود، آماده رفتن به مدرسه شدم. زمان زیادی نداشتم. فوراً لباسم را به اتوشویی بردم. صاحب مغازه هم، مانند من سرش شلوغ بود و گفت:« تا 45 دقیقه دیگر آماده می شود.» در این فاصله به خانه برگشتم و آ !!! ین کارهایم برای اولین ورودم به مدرسه به عنوان معلم را انجام دادم. زمانی که د

ادامه مطلب  

طرح درس نویسی  

درخواست حذف این مطلب
بسمه تعالیطریقه نوشتن طرح درسفهرستاهمیت طرح درس مراحل نگارش طرح درس روزانه مراحل نگارش طرح درس سالانه منابع اهمیت طرح درس:طرح درس برای پاسخگویی به دو نیاز بنیادین آموزش و پرورش در سیستم آموزشی مدرسه تهیه و تدوین می شود :-2 نیاز هدف گذاری و برنامه ریزی :معلمان می توانند با بررسی نتایج ارزی های سالانه و درون سال ، میزان موفقیت تدریس را روی دانش آموزان بسنجد و برای رویه تدریسبرنامه ریزی کنند .-1 نیاز کنترلی و نظارتی :که می تواند از جانب مدیر و مش

ادامه مطلب  

نقشهای معلم در کلاس  

درخواست حذف این مطلب
نقش های متعدد معلم در کلاس درس   نویسنده: علی پور علیرضا توتکله، کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی  اشاره   تعلیم و تربیت، فنی بسیار ظریف و حساس است که تنها با کارآمدی و حرفه ای بودن و اطلاع دقیق از مسائل و فرآیند آموزش و پرورش می توان از عهده انجام آن برآمد، زیرا این کار نیاز به دانش، آگاهی و مهارتهای خاصی دارد که بدون داشتن آنها نمی توان به امر تعلیم و تربیت پرداخت. معلم برای حفظ و افزایش کارآمدی خود و موفقیت در تدریس، باید پیوسته در حال یادگیر

ادامه مطلب  

از سوی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور صورت پذیرفت؛ تحلیلی بر مبانی و زمینه‌های نگارش یادداشت ره  

درخواست حذف این مطلب
از سوی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور صورت پذیرفت؛ تحلیلی بر مبانی و زمینه‌های نگارش یادداشت !!! انقلاب بر کتاب «تن‌تن و سندباد» علیرضا مختا !!! ور با نگارش یادداشتی، مبانی و زمینه‌های نگارش تقریظ !!! انقلاب بر کتاب «تن‌تن و سندباد» نوشته محمد میرکیانی را مورد تحلیل قرار داد.متن کامل یادداشت تحلیلی علیرضا مختا !!! ور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با عنوان تحلیلی بر مبانی و زمینه‌های نگارش یادداشت !!! انقلاب بر کتاب «تن‌تن و سند

ادامه مطلب  

پروژه مالی سیستم حسابداری در بیمه  

درخواست حذف این مطلب
پروژه مالی سیستم حسابداری در بیمه فصل اول شرح دفاتر و فرمهای مورد لوم 1- برای ثبت عملیات مالی استفاده از دفاتر حسابداری شامل رو مه حسابهای عمومی، دفتر کل، دفتر معین، دفتر اعتبارات، دفتر صندوق، دفتر اموال و همچنین استفاده فرمهای مورد !!! وم مانند موازنه حساب، سند حسابداری، دستور پرداخت، و غیره ... ضروری بوده و ذیلاً تشریح می‌گردد.1-1- دفتر رو مه حسابهای عمومی :از آنجائیکه روش مالی سازمان بصورت ماشینی بوده و در نظر است کلاً عملیات مالی سازمان در

ادامه مطلب  

آنچه یک مدیر مدرسه درباره دفاتر باید بداند اقتباس از http://www.mozafary2. !!! /post-5.aspx  

درخواست حذف این مطلب
بسمه تعالی   دانسته های یک مدیر آنچه یک مدیر باید بداند و عمل نماید. 1- دفتر حضور و غیاب: 1-1 در دفتر حضور و غیاب نام تمام کارکنان اداری- آموزشی بصورت خوانا و کامل نوشته شده باشد. 1-2 همکاران هنگام ورود به آموزشگاه نسبت به امضاء نمودن دفتر حضور و غیاب اقدام نمایند. 1-3 همکاران به امضاء روزهای آینده اقدام ننمایند. 1-4 مدیر یا معاون آموزشی موظفند در پایان هفته نسبت به بستن دفتر حضور و غیاب اقدام نمایند و تذکرات و توصیه های لازم را به همکاران خاطی بنما

ادامه مطلب  

سی پیشنهاد برای جذ ت کلاس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموز  

درخواست حذف این مطلب
پیشنهاداتی به معلمان برای اثر بخشی و کارایی بیشتر در کلاس درسهر معلمی با بالا رفتن تجربه اش پی خواهد برد که باید به برخی کارهای ضروری در کلاس درس توجه نماید ، بعضی اعمال را نباید انجام دهد، و خود را در کلاس برای دقایقی به جای شاگردان فرض نماید . تجربه نشان داده معلمانی که در کلاس درس فعالیت و تحرک بیشتری داشته ، به شغل خود علاقه و عشق می ورزند ، هدف های متنوعی دارند ، درگیری ها و جنگ اعصاب کمتری داشته باشند ، دیر تر از دیگران فرسوده و ش !!! ته خوا

ادامه مطلب  

چیدمان دفتر فارغ !!! حصیلی-دفتر امتحانات-ریز نمرات  

درخواست حذف این مطلب
با سلام خدمت همکاران محترم در هر س !!! حصیلی سه دفتر باید صحافی گردد که عبارتند از دفتر فارغ !!! حصیلی-دفتر امتحانات-ریز نمرات .که دفتر فارغ !!! حصیلی و امتحانات بعد از صحافی باید توسط اداره پلمپ گردد ولی ریز نمرات نیازی به پلمپ نمی باشد در اینجا روش هر کدام به صورت مجزا توضیح داده می شود دفتر فارغ !!! حصیلان برای چاپ دفتر فارغ !!! حصیلان برای هر دوره به صورت مجزا تهیه کرده و بعدا در یک جلد صحافی می گردد ابتدا روکش دفتر فارغ !!! حصیلان که از شهریور امسا

ادامه مطلب  

چیدمان دفتر فارغ !!! حصیلی-دفتر امتحانات-ریز نمرات  

درخواست حذف این مطلب
با سلام خدمت همکاران محترم در هر س !!! حصیلی سه دفتر باید صحافی گردد که عبارتند از دفتر فارغ !!! حصیلی-دفتر امتحانات-ریز نمرات .که دفتر فارغ !!! حصیلی و امتحانات بعد از صحافی باید توسط اداره پلمپ گردد ولی ریز نمرات نیازی به پلمپ نمی باشد در اینجا روش هر کدام به صورت مجزا توضیح داده می شود دفتر فارغ !!! حصیلان برای چاپ دفتر فارغ !!! حصیلان برای هر دوره به صورت مجزا تهیه کرده و بعدا در یک جلد صحافی می گردد ابتدا روکش دفتر فارغ !!! حصیلان که از شهریور امسا

ادامه مطلب  

در آستانه مهر95  

درخواست حذف این مطلب
مهرماه فصل شروع مدارس نزدیک است.دل نزدیک به 13 میلیون دانش آموز می تپد برای رفتن به مدرسه.دل کلی پدر و مادر هم می تپد برای دیدن بچه هاشون که می خواهند بروند کلاس  بخصوص کلاس اول.البته یک عده ای هم دلشان می تپد برای فرزندشان که می خواهند بروند !!! . اما  در آستانه باز گشایی مدارس سوال هایی در ذهن من و خیلی های دیگر شکل می گیرد که نمی توانیم به آسانی از کنار آنها بگذریم.حال چگونه با این سوال ها کارمان را شروع کنیم.سوال هایی که پاسخش

ادامه مطلب  

خبرهای جدید  

درخواست حذف این مطلب
با کشف جدید محققان؛ ساخت وا !!! ن ایدز نزدیک است دانشمندان موسسه ملی بهداشت !!! یک آنتی‌بادی را که توسط یک بیمار اچ‌آی‌وی مثبت تولید شده بود، شناسایی !!! د که 98درصد از تمام گونه‌های اچ‌آی‌وی را از جمله آن دسته از گونه‌هایی که به آنتی‌بادی‌های دیگر مقاوم هستند، خنثی می‌کند. کد خبر:۶۴۱۵۰۷ تاریخ انتشار:۲۷ آبان ۱۳۹۵ - ۱۸:۳۰ دانشمندان موسسه ملی بهداشت !!! یک آنتی‌بادی را که توسط یک بیمار اچ‌آی‌وی مثبت تولید شده بود، شناسایی !!! د که 98درصد از تمام

ادامه مطلب  

خبرهای جدید  

درخواست حذف این مطلب
بی‌اطلاعی بغداد از توافق بارزانی و !!! درباره مناطق آزاد شده توسط پیشمرگ‌ها دفتر نخست !!! عراق اعلام کرد، توافق میان !!! ت مرکزی و اقلیم کردستان عراق در خصوص آزادسازی نینوا ثابت است و هیچ تغییری در آن به وجود نیامده است. کد خبر:۶۴۱۵۹۳ تاریخ انتشار:۲۷ آبان ۱۳۹۵ - ۱۹:۳۳ دفتر نخست !!! عراق اعلام کرد، توافق میان !!! ت مرکزی و اقلیم کردستان عراق در خصوص آزادسازی نینوا ثابت است و هیچ تغییری در آن به وجود نیامده است. به گزارش ایسنا، به نقل از سایت سومریه نی

ادامه مطلب  

ویژگیهای معلم موفق  

درخواست حذف این مطلب
ویژگی های معلم موفق یکی از مباحث مهم در روش تدریس، ویژگی های معلم است که در نوع ارتباط با فراگیران و ایجاد یادگیری بسیار مؤثر است. به نظر می رسد که خصوصیات معلم را می توان در دو بخش مورد بحث و بررسی قرار داد . الف) ویژگی های نفسانی از جمله ویژگی های نفسانی معلم می توان به اخلاص اشاره نمود. معلم مخلص، مشکلات را برای رضای خدا تحمل کرده، با نگرش الهی به مسائل می نگرد. او به شاگردان خود از آن جهت که محتاج تعلیم و هدایت هستند و خداوند بزرگ آنها را به د

ادامه مطلب  

!!! رایگان گزارش تخصصی معلمان بررسی روش های نوین تدریس در دروس پیام های آسمانی و قرآن  

درخواست حذف این مطلب
گزارش تخصصی معلمان بررسی روش های نوین تدریس در دروس پیام های آسمانی و قرآن گزارش تخصصی معلمان بررسی روش های نوین تدریس در دروس پیام های آسمانی و قرآن دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی بازدید ها 58 فرمت فایل doc حجم فایل 221 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 146 فروشنده فایل کد کاربری 4558 تمام فایل ها !!! گزارش تخصصی معلمان بررسی روش های نوین تدریس در دروس پیام های آسمانی و قرآن بافرمت ورد وقابل ویرایش تعداد صفحات 146 !!! گزارش تخصصی معلمان,را ارها,پیشنهادات,

ادامه مطلب  

حقوق متقابل بین معلم و دانش آموز نیاز به تجدید نظر دارد  

درخواست حذف این مطلب
 عبدالقادر عثمانی رودیدبیر تاریخ -جغرافیا متوسطه دوم قبل از شروع بحث از تمام دانش آموزان قانون مدار که کمال احترام را برای معلمین قائل هستند عذر خواهی نموده و اعلام می دارم که هیچ وجه روی سخنم متوجه شما عزیزان نیست و منظور این نوشتار دانش آموزانی است که حرمت معلمان را نگه نمی دارند.در خبرها شنیدم که یک معلم به خاطر تنبیه دانش آموزی از خدمت تعلیق گردیده است ؛ ضمن اینکه کلیه فرهنگیان محترم تنبییه بدنی را جایز نمی دانند اما متاسفانه مقررات آم

ادامه مطلب  

ویژگی های معلم خوب  

درخواست حذف این مطلب
هرچند یک معلم خوب و موفق در موقعیت ها و محیط های مختلف، متفاوت است، با این حال، معلمان خوب به طور کلی، خصوصیات مشترکی دارند از قبیل: علاقه به تدریس: به این معنی که معلم باید به خود تدریس و موضوع مورد تدریس، علاقه داشته باشد. ثبات عاطفی و روانی: معلم به عنوان یک !!! و الگوی رفتاری باید در افکار و اع !!! ثبات داشته باشد و تحت تأثیر عواطف و هیجاناتش تصمیم گیری نکند، به طوری که دانش آموزان بتوانند به او اعتقاد و اطمینان داشته باشند. ادامه به تحصیل:  مع

ادامه مطلب  

کارآموزی و پروژه- گزارش کارآموزی حسابداری در یک شرکت  

درخواست حذف این مطلب
کارآموزی و پروژه- گزارش کارآموزی حسابداری در یک شرکتدر پایان دوره مالی  جهت تکمیل چرخه حسابداری ،بایستی تمام حسابهای موقت بسته شوند . برخلاف سایر مراحل حسابداری ثبت بستن حسابها صرفاً یکبار و آن هم در پایان دوره مالی انجام می شوند . بستن حسابها به دو منظور اصلی زیر انجام می شود : - آماده شدن برای آغاز یک دوره مالی جدید . - خلاصه !!! حسابهای درآمد و هزینه . برای بستن حسابها ابتدا بایستی تمام حسابهای موقت به حساب سرمایه بسته شوند . برای تسهی

ادامه مطلب  

مدیریت و حسابداری در شهرداریها  

درخواست حذف این مطلب
مدیریت و حسابداری در شهرداری ها مقدمه:مدیر امور مالی که طبق مادة 79 قانون شهرداری در معیت شهردار ذیحساب شهرداری می باشد بر کلیة واحد ها و شعبة مالی ریاست نظارت خواهد داشت و شهردار مجاز به تعیین یا تغییر او بدون موافقت انجمن شهر نخواهد بود .در شهرداریهای کوچک و متوسط ممکن است به ذیحساب مذکور که کلیة کارهای مالی را رؤسا و یا به کمک تعدادی کارمند انجام می دهد عنوان رئیس حسابداری اطلاق شود .وظائف مسئول امور مالی که در معیت شهردار ذیحساب میباشد به

ادامه مطلب  

دانش آموزان در مدارس چگونه سکولار می شوند؟  

درخواست حذف این مطلب
دبستان که بودیم،بنا به شرایط آن زمان و تعداد دروس در آن زمان فقط یک ساعت در هفته کلاس قرآن داشتیم،یعنی بعد از سوم ابت این یک ساعت اضافه شد،چیزی به اسم تعلیمات دینی نداشتیم،معلم قرآن ما فردی بود با قدی بلند،موهای جوگندمی، و شانه کشیده و همیشه کت و شلوار پوش! چهره ای مهربانی داشت،در واقع کار اصلی اش برگزاری امورات فرهنگی مدرسه و مسئول کتابخانه بود! کتابخانه که نه! اتاقکی بود که حدود 200 تا 300 کتاب مخصوص سنین کم داشت.در همان یک ساعت کلاس قرآن،می ب

ادامه مطلب  

نقش معلم در رونق بخشی به مساجد و !!!  

درخواست حذف این مطلب
نقش معلم در رونق بخشی به مساجد و !!! نقش معلم در رونق بخشی به مساجد و !!! نقش معلم در رونق بخشی به مساجد و !!! !!! مقاله نقش معلم در رونق بخشی به مساجد و !!! با فرمت ورد و قابل ویرایش در 25 صفحه چکیدهنیایش نیاز درونی انسان است و بروز این نیاز نیز اجتناب ناپذیر است. هنر مربیان و معلمانی که می خواهند چنین رفتاری را به تناسب نیازمندی انسان در افراد فرهنگ سازی نمایند آن است که زیباترین شکل و شیوه آموزش چنین رفتاری را متناسب با رغبت های فراگیران جستجو نموده

ادامه مطلب  

عصبانی نوشت ://  

درخواست حذف این مطلب
یعنی این همه من نشستم با دقت ازمونو جواب دادم که تهش بابام بگه کلا ازمون لغو بوده و من فکر می !!! غیرحضوری باید بدم ؟ ://  یعنی چه اخه این مس !!! ه بازیا ! دو هفته بشین بخون بعد تهش غیبت اجباری ! بعد اونوقت بیرون آفتاب هم در اومده ! بعد اونوقت مثلا من مباحث رو خوب خونده بودم و حالا که درصدام رو حساب می کنم می بینم از اون سری خیلی بهتر بوده :// یعنی کلا اعصاب واسه آدم نمیذارن ://  + ایران هم که ظاهرا هنوز تو 50 سال قبل زندگی می کنه :| انقدر هماهنگی ندارن که دو

ادامه مطلب  

من زن میخوام  

درخواست حذف این مطلب
.................................................. .صبح ؛ساعت 7:27(مادر در حالی که مشغول شستن ظرفهاست)_ آخه پسر اینهمه آدم مجرد مثل تو.هیچکدوم انقدر غر میزنن که من زن میخوام من زن میخوام؟ بابا تو الان خودت زنی.حرفم رو قبول نداری برو یه نگا به آینه بنداز..سیبیل داری که نداری.ریشت کامل در اومده که در نیومده.دیگه نمیدونم چه کوفتیت مردونه شده که نشده..اونوقت خج !!! نمیکشی میگی زن میخوام؟(پسر در حالی که آ !!! ین لقمه صبحانه اش را میخورد)_ بابا چرا سن من بود ازدواج کرد؟(مادر در حا

ادامه مطلب  

محترم داری اشتباه میزنی  

درخواست حذف این مطلب
برخا این حاج اقا ها همه چیز رو اشتباه بیان میکنن کلا باعث میشن دین برع !!! نشون داده بشه و کلا باعث میشن خیلیا از دین بدشون بیاد مثلا یه حاج اقایی امروز میگفت مومن، غیرت داره و نباید بذاره !!! ی وارد حریم خصوصیش بشه اصلا غیرت یعنی نذاری !!! ی وارد زندگیت بشه یعنی غریبه نذاری وارد زندگیت بشه !!! ی که میذاره غریبه وارد زندگیش بشه غیرتمند نیست و... اما نکته خیلی مهم اینه که غیرت معنیش هیچوقت وارد ن !!! !!! ی داخل زندگیت نیست غیرت معنی اش اینه برای عزیزانت ا

ادامه مطلب  

!!! رایگان گزارش تخصصی معلمان پنجم ابت  

درخواست حذف این مطلب
!!! رایگان گزارش تخصصی معلمان پنجم ابت شرح مختصر : محتوای فایل گزارش تخصصی ارائه شده در رابطه با پایه پنجم دبستان بوده و شامل 29 صفحه بوده که فهرست آن به شرح ذیل است: فهرست مطالب: مقدمه بیان مسئله سوالات مطرح در گزارش بیان وضعیت موجود موضوعات مهم کتاب ریاضی اول تا پنجم تشویق دانش‌آموزان آموزش حل مسئله در پنجم ابت روش حل مسائل ریاضی سازماندهی برای حل مسائل ریاضی طرح چهار مرحله ای برای حل مسائل ریاضی ابت اه آموزش ریاضی علل مشکلات ریاضی علایم اخ

ادامه مطلب  

طراحی دفتر وک !!!  

درخواست حذف این مطلب
درطراحی‌دفتر‌‌وک !!! باید طراحی مناسب و رسمی به یک دفتر کار یک !!! باشدیکی از موضوعاتی که در انجام طراحی باید به ان دقت کرد محل کار یک !!! باید فضای مناسبی برای پذیرش و ملاقات با مراجعه کنندگان را داشته باشد و چگونگی طراحی دفتر یک !!! ورفع کامل نیازهای یک !!! و دیگر نکاتی که دراصول‌طراحی‌دفتروک !!! توجه کنیم که قسمت هایی را ازجمله و فضای اتاق مدیریت و فضای انتظار و چیدمان مبلمان در نظر بگیریم. اتاق مدیریت یک اتاق مدیریت یه فضای کاملا رسمی که مراجع

ادامه مطلب  

بخش 9  

درخواست حذف این مطلب
ایتلاف با - 153-دو بحث را در میان گذاشتم ابتدا صحبت گفتگو و مذاکره با !!! محقق پس از ختم !!! یت در لیبیا و سپس بحث و گفتگو با !!! امور خارجه البته حالا مسجل ساختم که موضع گیری !!! خود را در قبال همه تحولال داشته باشم و دیگر اینکه حضور سنگین انتقادی در رسانه ها از حکومت رییس جمهور کرزی را نیز داشته باشم. من به دلیل اینکه جدی ترین نقش را در رسانه های تصویری و صوتی داشتم و هر روز بلا استثناء با خبر نگاران رسانه ها مصاحبه و میز گرد داشتم. یکی از دوستان به من م

ادامه مطلب  

هستند افرادی که بخاطرشان اشک شوق میریزی!میتوانند دورترین فرد به تو باشند یا حتی معلمت....!!!  

درخواست حذف این مطلب
چیه!درس خوندن انگیزه میخواد خب:)) همونطور که میبینییییییید حس موقع درس خوندن خودمان را تحوییییییل میگیریم کما اینکه باید برای دوشنبه چارتا درس بخونیم برای امتحان معلم دفاعیم گفت چون چهارشنبه تعطیل شدید امتحان چارتا درس و دوشنبه  زنگ  ا !!! که خورد نمیرید خونه میمونید امتحان میدید بعد میرید مام گفتیییییییییییم چشممممممم رو جفت چشامون:))) دفاعی!!!از اول سال بجز اینکه زنگ ناهار یا زنگ تفریح بشینم بخونمش تو خونه لاشو باز ن !!! و حالا امتحان داریم

ادامه مطلب  

نقش معلم در رونق بخشی به مساجد و !!!  

درخواست حذف این مطلب
نقش معلم در رونق بخشی به مساجد و !!! نقش معلم در رونق بخشی به مساجد و !!! نقش معلم در رونق بخشی به مساجد و !!! نقش معلم در رونق بخشی به مساجد و !!! نقش معلم در رونق بخشی به مساجد و !!! مقاله ی کامل راجب نقش معلم در رونق بخشی به  مساجد و !!! ... دریافت فایل نقش معلم در رونق بخشی به مساجد و !!!

ادامه مطلب  

هفته دوم آموزشی در مهر 95- کلاس چهارم  

درخواست حذف این مطلب
درود بر همگی  می خواهم برایتان از هفته دوم مهر بنویسیم . از اینکه در کلاس علوم ما چه ماجراهایی روی داد . اه کلی یادگیری در این هفته آشنایی با مفهوم مخلوط ها و تمرین مشاهده گری و پرسشگری و همچنین آشنایی با معیارهای یک ارائه در کلاس علوم بود .  چینش کلاس دوشنبه  ما اینچنین بود :                     کار ما در ادامه با معرفی معیارهای ارائه پیش رفت چون قرار بود !!! انی که کار تحقیقاتی خود در زمینه حباب را انجام داده اند در کلاس ارائه داشته باشند . برای همی

ادامه مطلب  

روش حل مسأله  

درخواست حذف این مطلب
روش حل مسأله   هر امری که مشکل و دشوار به نظر برسد و نیاز به فکر !!! و ارائه راه حل داشته باشد یک مسأله است.حل مسأله فرایندی است هدف‌دار که فراگیر را به یک راه حل می‌رساند. جهت رسیدن به راه حل ؛ تجربه، اطلاعات و مهارت‌های قبلی و علاقمندی از موارد پیش‌نیاز می‌باشند. در الگوی حل مسأله به جای معلم، شاگرد محور فعالیت است و اطلاعات علمی مستقیماً به او انتقال داده نمی‌شود .معلم با طرح مسأله ، شاگرد را به فعالیت وادار می‌کند و در جهت حل مسأله ، او را

ادامه مطلب  

کبریت،شکلات،کبریت،شکلات...  

درخواست حذف این مطلب
معلم نفسی تازه کرد و داستانش را شروع کرد: «دختر فقیری بود که مادرش مرده بود و تنها پدری مریض داشت که مجبور بود برای مراقبت از او توی زمستون و هوای سرد...» یکی از شاگردان گفت:«شکلات بفروشه؟» معلم جواب داد :«نه ، مجبور بودکبریت بفروشه.» -آهااان. معلم با لحن محبت آمیز ادامه داد: «این دخترک بیچاره هرشب قبل از اینکه بخوابه، توی تاریکی شب برای پدرش...» -شکلات درست میکرد. -نه عزیزم .برای پدرش دعا میکرد و از خدا میخواست هرچه زودتر پدرش خوب بشه.آره دخترای ع

ادامه مطلب  

!!! مقاله جایگاه و منزلت معلم  

درخواست حذف این مطلب
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} !!! مقاله جایگاه و منزلت معلم تعلیم و تعلم از شؤون الهی است و خداوند، این موهبت را به !!! ان و اولیای پاک خویش ارزانی کرده است تا مسیر هدایت را به بشر بیاموزند و چنین شد که تعلیم و تعلّم به صورت سنّت حسنه آفرینش درآمد. انسان نیز با پذیرش این مسؤولیت، نام خویش را در این گروه و در قالب واژه مقدس &l

ادامه مطلب  

نقش معلم و دستگاههای مسئول در ایجاد روحیه و نشاط معلمی  

درخواست حذف این مطلب
نقش معلم و دستگاههای مسئول در ایجاد روحیه و نشاط معلمی !!! مقاله نقش معلم و دستگاههای مسئول در ایجاد روحیه و نشاط معلمی با فرمت ورد و قابل ویرایش در 30 صفحه مقاله نقش معلم و دستگاههای مسئول در ایجاد روحیه و نشاط معلمی کاملترین مقاله در این زمینه است که تمامی قسمت ها و فرمت دقیق مقاله نویسی در آن رعایت گردیده است.بخشی از مقاله نقش معلم و دستگاههای مسئول در ایجاد روحیه و نشاط معلمی را در زیر با هم مشاهده می نماییم: نقش معلم و دستگاههای مسئول در ای

ادامه مطلب  

مقاله نقش معلم در رونق بخشی به مساجد و !!! 4  

درخواست حذف این مطلب
مقاله نقش معلم در رونق بخشی به مساجد و !!! 4مقاله نقش معلم در رونق بخشی به مساجد و !!! 24 صفحه آماده ارائه فرهنگیان ... مقاله نقش معلم در رونق بخشی به مساجد و !!! 4 مقاله نقش معلم در رونق بخشی به مساجد و !!! 24 صفحه آماده ارائه فرهنگیان ... مقاله نقش معلم در رونق بخشی به مساجد و !!! 4 مقاله نقش معلم در رونق بخشی به مساجد و !!! 24 صفحه آماده ارائه فرهنگیان ...   ... دریافت فایل معلم مساجد رونق بخشی فرهنگیان مسجد بسیج

ادامه مطلب  

چندتوصیه برای یک معلم خوب  

درخواست حذف این مطلب
چندتوصیه برای یک معلم خوب ، 1- برخورداری از سلامت جسمانی : معلم باید هم از سلامت جسمانی و هم از سلامت روانی برخوردار باشد . تا قادر به ایفای نقشهای مختلف خود باشد . 2- توانایی در شناخت دانش آموزان و صمیمی شدن با آنها .3- توانایی در مشارکت دادن دانش آموزان در فرایند تصمیم گیری : معلم خوب معلمی است که با استفاده از شیوه های گوناگون و در موقعیتهای مختلف دانش آموزان را فعالانه با مطالب آموزشی و موقعیتهای یادگیری درگیر نماید 4- توانایی در استفاده از شی

ادامه مطلب  

اهدای نوشت افزار به دانش آموزان بی بضاعت بخش پیشین سال 95  

درخواست حذف این مطلب
ما را در صفحه ی اینستگرام دنبال کنید  بخشی از لوازم !!! حریر !!! یداری شده توسط خیرین بومی شهرستان سرباز، در میان دانش آموزان بی بضاعت شهر پیشین توسط جناب آقای فضل الحق بیدخ و با همراهی حاجی حمایت الله روانبد توزیع گردید: نمایی از اهدای هدایا: توزیع در مورخ 1395/09/07اهدای 160 جلد دفتر شصت برگ، 168 عدد مداد به دبستان شاهد بخش پیشین:توزیع در مورخ 1395/09/02اهدای 120 جلد دفتر شصت برگ، 120 عدد مداد، 80 عدد پاک کن و 40 عدد قلم تراش به دبستان شیفت دوم مالک اشتر بخش پیش

ادامه مطلب  

و پایان قصه همینجاست  

درخواست حذف این مطلب
قلبش تالاپ تولوپ می زد و روی نوک پا وایساده بود داخل مغازه رو نگاه می کرد...می خواست بدونه بالا !!! ه مامانش می تونه ممد بقالی رو به نسیه راضی کنه یا نه...آخه دیگه دفتر قطور قرمز ممد بقالی پر شده بود از اسم باباش...واسه همین ته دلش خدا خدا می کرد که دل مرد چاق پشت شیشه یه ذره به رحم بیاد تا شاید یخجال گشنه شون یه چیزی به خودش ببینه!اون وقت ممد بقالی بین اخم و تخم هاش سرشو خم کرده بود سمت مامان و یه چیزی پچ پچ کرده بود توی گوشش..مامان با ترس برگشته بود سم

ادامه مطلب  

!!! گنج نامه فرهنگ آثار معماری !!! ی ایران دفتر چهاردهم- خانه های یزد  

درخواست حذف این مطلب
!!! گنج نامه فرهنگ آثار معماری !!! ی ایران دفتر چهاردهم- خانه های یزدمی توانید کتاب گنجنامه فرهنگ آثار معماری !!! ی ایران دفتر چهاردهم خانه‌های یزد را از اینجا !!! کنید. فایل فوق به صورت اسکن حرفه‌ای و ب !!! گنج نامه فرهنگ آثار معماری !!! ی ایران دفتر چهاردهم- خانه های یزد !!! گنج نامه فرهنگ آثار معماری !!! ی ایران دفتر چهاردهم دفترچهاردهم گنجنامه با پرداختن به خانه های یزد گوشه ای دیگر ازآثار معماری !!! ی ایران را پیش چشم می گذارد . خانه های سنتی باقی مان

ادامه مطلب  

اِیم آرکیتکچور خانهای تازه برای سوهوی چین در شانگهای ساختهاست  

درخواست حذف این مطلب
اِیم آرکیتکچور خانهای تازه برای سوهوی چین در شانگهای ساختهاست یکشنبه 7 آذر 139509:06 ق.ظنویسنده: همایون غلامی اِیم آرکیتکچور خانهای تازه برای سوهوی چین در شانگهای ساختهاست شرکت طراحی داخلی چینی اِیم آرکیتکچور در طراحی داخل دفتر و تالار نمایش (شو روم) شرکت ساختمانسازی سوهوی چین به ترکیبی هماهنگ از دوران مدرن و دوران جاز چین دست یافتهاند.سوهو باند یکی از چند پروژه جدید شرکت ساختمانی سوهوی چین است که در کنار دریا واقع شده. این شرکت ساختمانی چینی

ادامه مطلب  

طراحی دفتر وک !!!  

درخواست حذف این مطلب
درطراحی‌دفتر‌‌وک !!! باید طراحی مناسب و رسمی به یک دفتر کار یک !!! باشدیکی از موضوعاتی که در انجام طراحی باید به ان دقت کرد محل کار یک !!! باید فضای مناسبی برای پذیرش و ملاقات با مراجعه کنندگان را داشته باشد و چگونگی طراحی دفتر یک !!! ورفع کامل نیازهای یک !!! و دیگر نکاتی که دراصول‌طراحی‌دفتروک !!! توجه کنیم که قسمت هایی را ازجمله و فضای اتاق مدیریت و فضای انتظار و چیدمان مبلمان در نظر بگیریم. اتاق مدیریت یک اتاق مدیریت یه فضای کاملا رسمی که مراجع

ادامه مطلب  

دفتر کلاسی هوشمند ویژه متوسطه اول و دوم و پیش !!! ی  

درخواست حذف این مطلب
دفتر کلاسی هوشمند ویژه متوسطه اول و دوم و پیش !!! یدفتر کلاسی هوشمند ویژه متوسطه اول و دوم و پیش !!! ی برای معلمان هوشمند و صرفه جو و خلاق دفتر کلاسی هوشمند ویژه متوسطه اول و دوم و پیش !!! ی دفتر کلاسی هوشمند ویژه متوسطه اول و دوم و پیش !!! ی دفتر کلاسی هوشمند ویژه متوسطه اول و دوم و پیش !!! ی برای معلمان هوشمند و صرفه جو و خلاق ... دریافت فایل دفتر کلاسیدفتر کلاسی هوشمندهوشمند سازینرم افزار دفتر کلاسیمتوسطه اولمتوسطه دومدفتر فرآیندهای کلاسی هوشمند

ادامه مطلب  

پایان نامه !!! ای حقوق جزا و جرم شناسی  

درخواست حذف این مطلب
پایان نامه !!! ای حقوق جزا و جرم شناسیبررسی جرایم و قوانین کیفری اطفال همواره یکی از عناوین مورد مطالعه در پایان نامه !!! ا حقوق جزا و جرم شناسی بوده است. از مطالب و داده های  مختلف ذکر شده در بسیاری از این نوع پایان نامه این استنباط صورت می گیرد که قوانین کیفری اطفال در ایران از جهات متعدد، مبهم، ناقص، نارسا، متضاد با مقررات داخلی، معارض با نیازهای روز جامعه و در تناقض با مقررات بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک است. بنابراین

ادامه مطلب