!!! آهنگ مهراب به نام مسافر خونه  

درخواست حذف این مطلب
!!! آهنگ مسافر خونه از مهراب !!! new !!! mehrab called mosafer khoone متن آهنگ مسافر خونه از مهراب ببخشید اینجا هنوزم همون مسافر خونه ستدیر اومدم رفته دلم واسه مسافر خونه تنگ شده بود خیلیمجنون توی انفردای میره دنیا عوض میشه با فرهاد میره لیلیمهمونم امروز توی این مسافر خونه همینجا میعادگاه همیشگی عشقم و چند ساله ندیدم آدرسش و داری میشه برام بگی بزن به حساب قهوه آ !!! ه یکی از هزارتا قهوه که با عشقم خوردمهنوزم مثل قدیم میاد اینجا اخه عشقم همیشه اینجا می آوردمهنو

ادامه مطلب  

!!! آهنگ مهراب به نام مسافر خونه  

درخواست حذف این مطلب
!!! آهنگ مسافر خونه از مهراب !!! new !!! mehrab called mosafer khoone متن آهنگ مسافر خونه از مهراب ببخشید اینجا هنوزم همون مسافر خونه ستدیر اومدم رفته دلم واسه مسافر خونه تنگ شده بود خیلیمجنون توی انفردای میره دنیا عوض میشه با فرهاد میره لیلیمهمونم امروز توی این مسافر خونه همینجا میعادگاه همیشگی عشقم و چند ساله ندیدم آدرسش و داری میشه برام بگی بزن به حساب قهوه آ !!! ه یکی از هزارتا قهوه که با عشقم خوردمهنوزم مثل قدیم میاد اینجا اخه عشقم همیشه اینجا می آوردمهنو

ادامه مطلب  

!!! آهنگ مهراب به نام مسافر خونه  

درخواست حذف این مطلب
!!! آهنگ مسافر خونه از مهراب !!! new !!! mehrab called mosafer khoone متن آهنگ مسافر خونه از مهراب ببخشید اینجا هنوزم همون مسافر خونه ستدیر اومدم رفته دلم واسه مسافر خونه تنگ شده بود خیلیمجنون توی انفردای میره دنیا عوض میشه با فرهاد میره لیلیمهمونم امروز توی این مسافر خونه همینجا میعادگاه همیشگی عشقم و چند ساله ندیدم آدرسش و داری میشه برام بگی بزن به حساب قهوه آ !!! ه یکی از هزارتا قهوه که با عشقم خوردمهنوزم مثل قدیم میاد اینجا اخه عشقم همیشه اینجا می آوردمهنو

ادامه مطلب