تحقیق در مورد مقایسه توصیفی بین ابزار های حل مسئله

درخواست حذف این مطلب
اختصاصی از فور فایل تحقیق در مورد مقایسه توصیفی بین ابزار های حل مسئله ... با ... و پر سرعت .

تحقیق در مورد مقایسه توصیفی بین ابزار های حل مسئله


تحقیق در مورد مقایسه توصیفی بین ابزار های حل مسئله

لینک ... ید و ... در پایین صفحه

فرمت :word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات :52

 

فهرست:

 

چکیده

مقدمه

بخش اول - شش سیگما( six sigma )

تعریف ( six sigma )

چرخه dmaic

فاز چهار - improve ( بهبود )

فاز پنج - control ( کنترل )

بخش دوم - تفکر ناب ( lean thinking )

اتلاف - muda یا (waste)

اصل اول - تعیین ارزش ( value)

اصل سوم - ایجاد حرکت بدون وقفه در این ارزش ( flow )

اصل چهارم - امکان دادن به مشتری تا بتواند این ارزش را از تولید کننده بیرون بکشد

بخش سوم – تئوری محدودیت ها ( theory of constraints )toc

ابزارهای موردنیاز برای کاربرد تئوری محدودیتها

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

 

عرصه کنونی ... ب و کار ، تصویری جدید از سازمان ارائه می کند با این نگرش جدید ، سازمان مجموعه ای از فرایندهایی است که هدف آنها ایجاد ارزش برای مشتری است و مست ... م ایجاد ارزش برای مشتری ، آفرینش ارزش در خود سازمان است . برنامه سازمانی که می خواهد رویکرد فوق را دنبال کند در وهله اول ورود به حوزه سیگما هاست و در مرحله بعد طی مراحل بهبود تا رسیدن به سطح شش سیگما( six sigma) یعنی 3.4 خطا در یک میلیون فرصت می باشد . مفهوم بنیادی تفکر ناب ، در ریشه کن ... اتلاف و آفرینش ارزش در سازمان نهفته است . تفکر ناب نگرشی است ، برای افزایش بهره وری و ارزش آفرینی مستمر و حداقل ... هزینه ها و اتلافات ، به این ترتیب می توان دروازه ورود به سرزمین سیگما ها را ، رفع عیوب ، اتلافات و خطاهای مشهود از طریق روشهای سریع ، نظیر مفاهیم و تکنیک های تفکر ناب( lean thinking ) دانست . چرا که برای افزایش نرخ سیگما نیاز است افزایش نمایی در کاهش عیوب و اتلافات بوجود آید.


... با ...


تحقیق در مورد مقایسه توصیفی بین ابزار های حل مسئله